Generelt om katter

green-eyed-gray-catKatten er et lite, vanligvis loddent rovdyr som finnes både som husdyr og villdyr. Som husdyr kalles de gjerne huskatter eller simpelthen katter når det ikke er noe poeng å skille dem fra andre kattedyr (som løve, tiger, og gepard). Katter regnes som svært godt selskap av mange mennesker, og er i tillegg veldig flinke til å fange skadedyr. Det er kanskje særlig den siste funksjonen som var viktig i gamle dager, mens man nå legger større vekt på kjæledyraspektet. I dag finnes det mer enn 70 forskjellige katteraser, og flere ulike organisasjoner med forskjellige standarder.

Anatomisk sett er kattene som brukes som kjæledyr ikke så veldig annerledes enn andre kattedyr, selv om de relativt sett gjerne er ganske små. Katter har, som andre kattedyr, en sterk og bevegelig kropp med raske reflekser. De har skarpe klør som kan trekkes inn og ut, og de har tenner som er egnet til å drepe mindre dyr. De har svært god hørsel, og kan høre svake og høyfrekvente lyder som mennesker ikke greier å oppfatte – for eksempel lydene som lages av mus og andre fæle skadedyr. I tillegg har kattene svært godt syn, særlig nattsyn, som gjør at de kan se selv når det er så godt som helt mørkt. De har imidlertid ikke så godt fargesyn som mennesker, som på dette området er ganske unikt blant pattedyrene. Katter har imidlertid langt bedre luktesans.

Alle disse egenskapene gjør at katten er svært godt egnet til sin historisk viktige oppgave med å ta små skadedyr som truer menneskenes matforråd og hygiene. Det har gjort katten til en viktig del av arbeidet med å sikre mat og helse gjennom tusenvis av år, og da er det kanskje ikke så rart at mennesker og katter har fått et nært opphold. I noen områder hadde de til og med katteaktige guddommer!