Mer om katters egenskaper

IMG_0474_resizeKatter er rovdyr som jakter alene, men de er likevel en ganske sosial art. De har mange måter å kommunisere på, særlig gjennom å lage forskjellige lyder. Kattene mjauer, purrer, knurrer, grynter, og hveser for å få frem sine budskap. I tillegg har de et eget kroppsspråk, og til og med egne dufter som kan kommunisere mye til andre katter.

Katter får vanligvis mange avkom. Noen driver med avl av katter, og man kan da også få papirer på avstamningen og raserenheten til en katt, dersom man skulle ønske det. At katter fra naturen av har en tendens til å få svært mange barn er imidlertid nokså problematisk i det moderne samfunn, der det ikke er noen egentlige trusler mot dem, hverken i ung eller voksen alder. Hvis man ikke kontrollerer kattene med hyppig bruk av sterilisering, eller simpelthen ikke klarer å ta vare på de mange kattungene som ellers blir resultatet, ender man opp med en overbefolkning av katter. Ofte blir det også mange villkatter rundt omkring, og et behov for å avlive noen av kattene.

Mange steder blir overbefolkning av katter, særlig villkatter, et stort miljøproblem fordi kattepopulasjonen i verste fall kan drepe så mange fugler at de dør ut helt i et gitt område. Særlig gjelder dette på små øyer der det er vanskelig for fuglene å komme unna en stor villkattpopulasjon. Det ulykksalige er at over 30 arter av fugl allerede har dødd ut på grunn av katteplagen. Andre steder opplever man at at det heller ikke er mulig å sette ut fuglearter, fordi kattene tar knekken på dem.

Katter er i dag det mest vanlige av alle kjæledyr, med mulig unntak av akvariefisk. Det kommer imidlertid et betydelig ansvar med det å eie en katt, og særlig da fordi den kan få så mange avkom og ha så stor påvirkning på miljø og biotoper.